SpaceTalk#8: Тэгш бус байдал биднийг юунд хүргэх вэ?

SpaceTalk#8: Тэгш бус байдал биднийг юунд хүргэх вэ?

SpaceTalk#8: Тэгш бус байдал биднийг юунд хүргэх вэ сэдвээр IRIM судалгааны хүрээлэнгийн зөвлөх
SpaceTalk: Хамтран амьдрагчдыг гэр бүлтэй адилтган тооцох эсэхийг шүүх шийднэ

SpaceTalk: Хамтран амьдрагчдыг гэр бүлтэй адилтган тооцох эсэхийг шүүх шийднэ

Хууль зүй Дотоод хэргийн дэд сайд Б.Солонгоотой SpaceTalk#6 Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн
Ц.Бумдарь: Гацаанд орсон улстөрийн системд томоохон өөрчлөлтийг энэ онд хийх болов уу

Ц.Бумдарь: Гацаанд орсон улстөрийн системд томоохон өөрчлөлтийг энэ онд хийх болов уу

Улстөр судлаач Ц.Бумдарь Бид 2022 оны эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар эдийн засагч