Олон нийтэд танигдсан иргэний нийгмийн бaйгууллагууд
 
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2022/08/16-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.

Олон нийтэд танигдсан иргэний нийгмийн бaйгууллагууд

People illustration Vectors & Illustrations for Free Download | Freepik

1990 оноос өмнө Монгол Улсын Засгийн газар социалист дэглэмийн хүрээнд Иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ)-уудыг олон нийтийн байгууллага гэж нэрлэж, ажиллуулж байсан. Үүнд, Үйлдвэрчний эвлэл, Монголын залуучуудын холбоо, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо зэрэг олны танил жишээг дурдаж болно. 1990 оноос хойш эдгээр ИНБ-ууд шинэчлэгдэн, үйл ажиллагаа нь бие даасан Төрийн бус байгууллага (ТББ) болон хөгжсөн.

ИНБ гэдэг нь холбоо, судалгааны байгууллага, олон нийтийн бүлэг, нийтлэг ашиг сонирхлын бүлэг, улс төрийн хөдөлгөөн, сонирхлын клуб гэх мэт байгууллагуудыг хэлнэ.

Олон нийтэд танигдсан иргэний нийгмийн бөйгууллагууд:

Байгууллагын нэр

Цахим хаяг

• Хүний эрх хөгжил төв,

http://www.chrd.org.mn/

• Ардчиллын боловсрол төв,

http://www.demo.org.mn/ https://www.facebook.com/ DemocracyEducationCenter/

• Глоб интернэшнл ТББ,

http://www.globeinter.org.mn/

• Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан,

http://www.leos.org.mn

• Монголын ахмадын холбоо

http://www.maep.mn

• Монголын улаан загалмай нийгэмлэг,

http://www.redcross.mn/ ба http://www.ifrc.org/en/ what-we-do/where-we-work/asia-pacific/mongolian-redcross-society/

• Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо,

https://www.facebook.com/groups/589056484461552/

• Сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт (СҮСИ)

• Монголын эмэгтэйчүүдийн сан,

http://mones.org.mn/en/

• Монголын залуучуудын холбоо,

http://www.myf.mn

• Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв,

http://www.safefuture.mn

• Нээлттэй нийгэм форум (ННФ),

http://www.forum.mn/

• Хэвлэлийн хүрээлэн,

http://www.pressinst.org.mn

• Хил хязгааргүй алхам ТББ,

https://swbm.wordpress. com/corporate-introduction/

• Транспэрэнси Интернэшнл Монгол,

https://www.transparency.org/country/MNG

• Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн,

http://www.wsp.mn

Эх сурвалж: https://www.adb.org

Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүдийн хаяг, байршил
Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүдийн хаяг, байршил
 
Зарим комисс, хороо, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинээр баталж, заримыг нь татан буулгалаа
Зарим комисс, хороо, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинээр баталж, заримыг нь татан буулгалаа
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2022/08/16-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.